شهدای بهداری

منبع و مرجع این وبلاگ سایت ملائک می باشد

اسامی شهدای بهداری به ترتیب حروف الفبا

 

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
1 حافظ آب روشن محمدحسین
2 اسرافیل آذرپندار عباس
3 حمید آذرمی محمد
4 مهدی آقاجانی اسماعیل
5 جواد آقازاده عباس
6 محمود آقاموسی تهرانی رضا
7 علی آل بویه فتح اله
8 رضا ابارشی علی
9 اسداله ابراهیمی عبداله
10 علی ابراهیمی محمد
11 محمدرضا ابراهیمی حسین
12 وحید ابراهیمی ورکیانی حسن
13 هاشم ابراهیمیان تبریزی ابراهیم
14 مهدی ابوزیدآبادی ولی اله
15 محمدصادق ابویی  
16 عباداله احمدی  
17 نورالدین احمدی عموقین آقاکریم
18 غلامرضا اخباری اسداله
19 مهدی ادیب یزدی علی اکبر
20 مجید ادیبی عباس
21 محمد اسدی درباغی حسین
22 رضا اسلام زاده حسین
23 حسین اسماعیلی محمد
24 عبداله اسماعیلی یداله
25 حسین اسماعیلی جزن آبادی غلامرضا
26 رحیم اسمی رحم خدا
27 میرعبداله اسکوئی سیدحسن
28 محمدقاسم اشجع زاده عباس علی
29 محمدکاظم اشجع زاده عباس علی
30 اسماعیل اصغری ترکمان محسن
31 ناصر اطلس باف نعمت اله
32 سیدعلی اعتصامی سیدحسن
33 محمدرضا افتخاری مسعود
34 امیر افشار  
35 علی افشار عرب علی
36 مجید افشاریان علی اکبر
37 محمدرضا الفتی حسین
38 حسین الماسی قیدارعلی
39 حمید امامقلی نجفعلی
40 مصطفی امامی رضا
41 محمدصادق امامی جزء حسن
42 بیت اله امکانی محبتعلی
43 سعید امیرحسنی محمدعلی
44 سیدا... امیری سیدصمد
45 محمد امیری کیا حسین
46 احمد امین الرعایا صادق
47 قاسم امینائی علی
48 علی اصغر امینی نوراله
49 علیرضا اکبرزاده شوقی عزیزاله
50 حسین اکبری ابراهیم
51 محمد ایرانشاهی نادر
52 داریوش ایلکا عبداله
53 ابراهیم بابایی  
54 علیرضا باجلان ذبیح اله
55 حسن بازدار داود
56 غلامرضا باقری محمدرضا
57 محسن برخورداری موسی
58 سعید بهروزی فرج ا...
59 علی بهری عبداله
60 علی اصغر بوربور محمدعلی
61 محمد بوربور حسن
62 مجتبی بی اقبال عبداله
63 مهدی بیات امیر
64 کرمعلی بیک پور اسماعیل
65 غلامرضا پارسنگ حسین
66 امیر پازوکی ابوالحسن
67 محمدرضا پرتوی شبستری عباس علی
68 احمد پروندی محمدحسن
69 تیمور پژوتن قربانعلی
70 سیدعلی پوربخش سیدمهدی
71 جعفر پورراجی خلیل
72 مجید پورعزیزی تقی
73 حسن پیامی علی
74 حمید پیرحیاتی علی
75 ابراهیم پیمان علی
76 اصغر تاجیک  
77 علی اصفر تاجیک محمدیه سیف اله
78 رضا تاجیکیان اسداله
79 رضا تخلفگانی محمد
80 محمد تهرانچی خیاط کاظم
81 محمد توکلی جورابی ولی
82 احمد توکلی مشکله علی
83 پرویز تیموری محمد
84 حمید تیموری  
85 محمد جزء مقیمیان محمدحسن
86 نادر جعفرقلی علی اصغر
87 علیرضا جعفری پناه ابوالحسن
88 داود جعفری نژاد نعیمی محمدعلی
89 مختار جلیلی محمدتقی
90 مسعود جوادی جعفرآبادی عبدالستار
91 حسین جواهریان یزدی رضا
92 سیدبهروز جوزی سیدابوالقاسم
93 محمدعلی چیتگران حسین
94 محمد حاتم خانی مراد
95 محمدرضا حاجی آقائی اسماعیل
96 سعید حاجی بیگی محمد
97 محسن حاجی حسن جواد
98 منصور حاجی زاده عوض
99 عباس حبیبی مقدم علی اصغر
100 ابوالفضل حجاریان طاهری حسن
101 محمدرضا حسن زاده عباس
102 پیرعلی حسنی عبداله
103 حسینقلی حسنی محمدعلی
104 محمد حسنی رستم آبادی اکبر
105 کاظم حسین قربان عباس
106 جواد حسینقلیان علی
107 سیدرضا حسینی سیدعلی اکبر
108 صمد حسینی میرزا
109 مسعود حسینی جواد
110 محمدحسین حشمتی علی اکبر
111 محرم حقی آلوچلو عسگر
112 علیرضا حلاجی عباسعلی
113 حیدرنژاد حیدرآبادی علی تقی
114 جلال حیدری  
115 محمدعلی حیدری رضا
116 مرتضی حیدری صفرعلی
117 رضا خاجی حاج علی
118 ابراهیم خانی  
119 محمد خانی علی
120 مرتضی خجسته ابوالفضل
121 حمید خردپیشه جمشید
122 محمد ناصر خردمند علی
123 محمد خرسندمودب علی
124 مجید خواجه افضلی علی
125 ابراهیم خیارچی یاردانقلی
126 عظیم دانشورفضلی عباسقلی
127 صفرعلی داودی نجف علی
128 رضا دخیلی بادی حسن
129 محمود درهوشت اکبر
130 مهدی دشتبان زاده حسین
131 ابوالفضل دلیر جبرئیل
132 مجید دهقان محمدحسین
133 علی دهقانی تفتی محمد
134 صمد ذوقی ولی محمد
135 جلیل ذکایی خیرآبادی مرتضی
136 سعید رادبار رضا
137 علی ربیعی غضنفر
138 ارسلان رجب پور کتابی حشمت اله
139 اکبر رجبی  
140 ناصر رجبی احمد
141 سعید رجبی فاضل عباس
142 محمدتقی رجبی کبود چشمه محمدحسین
143 فریدون رحیمی ماشااله
144 احمد رحیمی فتح اله
145 محمدناصر رحیمی محمدعلی
146 داود رحیمی بافرانی حسین
147 حمید رحیمی کشه حسن
148 خدابخش رسول زاده بوکانی محمدرسول
149 سعید رشیدی محمدحسن
150 حسین رضا خان نجاد غلامعلی
151 احمد رضائی حسن
152 مصطفی رضائی زاد اسماعیل
153 هوشنگ رفیقایی حبیب اله
154 محمد رهبرزارع وجیه اله
155 عباس رهبری محمد
156 عبدالحمید رودباری رحیم
157 عباس زال مختار
158 صفر زغم احمد
159 علی زین العابدینی جواد
160 سیدمرتضی زینعلی سیدمحمد
161 غلامرضا سالاری علی
162 علی اکبر سبیلی محمدعلی
163 سیدعلی سجادی سیداسماعیل
164 سیدجواد سجادی مقدم سیدجمال
165 حسین سراج رضا
166 رجبعلی سراج مرادعلی
167 محمدرضا سعادتی عیسی
168 عبداله سعدی ولی اله
169 سعید سعیدی فضل اله
170   سلطانی  
171 مجید سلیمان زاده جمشید
172 حسین سلیمی حصاری میرزاآقا
173 یوسف سهرابی محمدحسین
174 ذبیح اله سکالو اسدا...
175 علی اکبر سیبی محمدعلی
176 سیدفرج اله سیدعلیان سیدنوراله
177 امیرحسین سیفی محمد
178 یوسف شاهپوری احمد
179 سیدابراهیم شاهمرادی زوار سیدجواد
180 محمدعلی شاهی جهانگیر
181 افشین شریف محسنی شریف
182 داود شریفی محمد
183 سعید شریفی  
184 امیر شریفی ازگمی حسن
185 احمد شریفی عسکری محمدتقی
186 علی شفیعی  
187 فضل اله شفیعی نیا علی اکبر
188 علی اصغر شمس علی میرزا
189 قاسم شنکنی مرادعلی
190 ثابت شهابی نشاط حبیب
191 ثاقب شهابی نشاط حبیب
192 جواد شهرابی علی
193 مهدی شهرابی فراهانی مصطفی
194 سیدمحمد شکری کاظم
195 اسماعیل شکوهی طرقی حسن
196 امیر شیخلر  
197 رضا شیرمحمدی  
198 محمد صابری سهروفیروزان لطفعلی
199 حسین صابری احمد
200 محسن صادق گل عباس
201 آرش صادق نیت حقیقی محمدعلی
202 محمدصادق صادقی دانبرانی علی
203 ابراهیم صالح آبادی عباس
204 احمد صالح آبادی عباس
205 یوسف صالحی ملکشاهی احمد
206 داود صباغپور میرزا
207 محمود صباغیان یداله
208 احمد صداقت جاوید حسین
209 امیر صفری مصطفی
210 رسول صفری طالب
211 امیرحسین صمدیار رحمت اله
212 محمد طالبی علی اکبر
213 سیدمحمد طبائی سیدرسول
214 سید موسی طباطبایی سیدجواد
215 حیدر طرفه عبدالحسین
216 علی طریقتی نقی
217 علی طریقین نقی
218 علیرضا طلوعی اسرافیل
219 مجید طهماسبی احمد
220 ولی اله طیبی محمدحسین
221 محمد عباس کوهپایگانی کرمعلی
222 نادر عباسی چناری یداله
223 سیدرضا عرب سیدمیرزا
224 عباس عرب بارکده مسلم
225 محسن عزیزمعماری جواد
226 سعید عزیزی محمدتقی
227 اصغر عشاقی رضا
228 میراکبر عظیم زاده موسوی میربابا
229 سیدمحمد عظیمی سیدرمضانعلی
230 یعقوبعلی عظیمی ایوب
231 حسن علی حسنی محمد علی
232 حسین عنایتی علی اکبر
233 حمیدرضا عیسوی عباس
234 محمد غفوری علیرضا
235 حسن غلامرضایی مقدم علی اصغر
236 جعفر غنچه ها غلامرضا
237   غیاثوند  
238 بهزاد غیاثی امیدعلی
239 حسن فاضلی عبدالحسین
240 رضا فاضلی علی محمد
241 کریم فاضلی حسینعلی
242 سیدکاظم فاطمی سیدمرتضی
243 رضا فاطمی فاضلی علی محمد
244 محسن فتاحی محمود
245 مسعود فتاحیه ناصر
246 سبحان فتحی محمدعلی
247 سعید فرشچی نصر علی اصغر
248 محمدجواد فصیحی عبدالحسین
249 حسن قادری  
250 عباس قاسمی محمد
251 محسن قاسمی پویا مرتضی
252 حسین رضا قاسمی تبار علی اوسط
253 محمد قاضی علی اکبر
254 سید غلام حسین قاضی میرسعید سید اسماعیل
255 سیدداود قاضی میرسعید سید غلامحسین
256 محمود قدرت پناه حیدر
257 عبداله قربانخانی محمدتقی
258 علیرضا قربانخانی عباسعلی
259 علی رضا قربانی پنجعلی
260 محمدجواد قربانی علی
261 سیدعلی اکبر قریشی سیدمحمد
262 سیدعلی قمصری سیف ا...
263 امیرحسین قنبری محمدقربان
264 جواد قهرمانی مزاحم
265 علی گرشاسبی هانی
266 حسن گل گیرنوش آبادی غلامرضا
267 رضا گل مکانی محمد
268 عباس گنجی دستجردی صفرعلی
269 مهدی گیوه چی جعفر
270 اسحاق لک زایی مرادعلی
271 محسن مجیری مصطفی
272 مرتضی محبی  
273 محمد محسنیان رمضانعلی
274 محسن محمدباقری حسین
275 لطیف محمدبیگی ذبیح الله
276 منصور محمدجعفر علی اکبر
277 حجت اله محمدرضایی رضا
278 بهزاد محمدی حسینعلی
279 هادی محمدی عین اله
280 علیرضا محمدی اشرف آبادی جلیل
281 ناصر مختاری لطفعلی
282 سیدمحسن مدنی سیدحسن
283 عباسعلی مرادی  
284 مراد مرادی جلال
285 حمیدرضا مرتجی حسن
286 مصطفی مرتجی حسن
287 محمدحسین مردی ممقانی نقدعلی
288 عباس مریخی شهریور جلیل
289 محمد مستخدمین حسینی محمدعلی
290 حبیب مطلب پورعلی شاهی اسداله
291 حمیدرضا معاف محمد
292 حشمت اله معتمدی رضا
293 صمد معدنی پور لطیف
294 علی معدنی پور احمد
295 حسین معصومی احمد
296 علی اکبر معصومی  
297 اسماعیل معینیان غلامحسین
298 علیرضا مفاخری بخشعلی
299 احمد مقبلی نجات خلیل
300 امیرحسین مقدم فر حسین
301 احمد ملک آبادی رمضان علی
302 جواد ملک محمدی حسین علی
303 محمدرضا ممقانی  
304 حمید مهدوی ظفرقندی عباس
305 سید امیر حسین موسوی  
306 مجید میرزاآقابابا حسن
307 حبیب میرزاپور ایوب
308 محمدرضا میرزاگلی شعبان
309 سیدمجتبی میرشریفی سیدمحمد
310 سیدفتح اله میرمجیدی سید حسین
311 حمیدرضا نادر شفیع ابراهیم
312 مجتبی نافه حسن
313 گل بابا نظری غفور
314 عباس نعمتی تقی
315 رضا نگهدار علی اکبر
316 ابراهیم نوریان داراندیشی محمدحسین
317 محمدرضا نیکخواه بهرامی علی
318 رضا نیکونژاد درویشعلی
319 سیدمصطفی هادیان زواره سیدحسن
320 فتح اله هاشمی چراغعلی
321 امیر هدایتی روح اله
322 قاسم هدیه لو ابوالفضل
323 محمود همدانی علی
324 ابراهیم وارثیان حسین
325 ابراهیم وطن دوست علی
326 امیر وفایی باغبان محمداسماعیل
327 اصغر کارگریان محمد
328 حسین کاشانی احمد
329 محسن کبریائی نصرت اله
330 علی کرباسیان علی اصغر
331 حسن کرشکی مرتضی
332 حمیدرضا کرک آبادی حسن
333 حسین کریمی  
334 محمد کریمی صفر
335 محمدعلی کریمی فخر قنبر
336 محمدعلی کمان کش محمد
337 ابوالفضل کمیجانی اسماعیل
338 احمد کوشکستانی حسن
339 احمد یاوری سیف اله
340 علی یزدان پناه رضا
341 امیر مسعود یزدان شریف مهر علی
342 محمدمهدی یزدانی اسماعیل
343 بهمن یعقوبی عزیز
344 ابراهیم یوسفی محمد
345 محمد یوسفی واقف جعفر
  
نویسنده : امدادگر ; ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٩/۱٢/۸
تگ ها :

نشانی گلزار شهدای بهداری

شماره ردیف قطعه نام گلزار شهدا روستا شهر نام نام خانوادگی
18 93 29 بهشت زهرا(س)   تهران حافظ آب روشن
4 168 53 بهشت زهرا(س)   تهران اسرافیل آذرپندار
37 11 24 بهشت زهرا(س)   تهران حمید آذرمی
48 81 26 بهشت زهرا(س)   تهران مهدی آقاجانی
4 56 28 بهشت زهرا(س)   تهران جواد آقازاده
2مکرر 79 26 بهشت زهرا(س)   تهران محمود آقاموسی تهرانی
11 141 53 بهشت زهرا(س)   تهران علی آل بویه
      امام زاده ابراهیم(س)   ملارد رضا ابارشی
      گلزار شهدای چشمه اعلا چشمه اعلا دماوند اسداله ابراهیمی
36 92 26 بهشت زهرا(س)   تهران علی ابراهیمی
1مکرر 54 28 بهشت زهرا(س)   تهران محمدرضا ابراهیمی
52 87 26 بهشت زهرا(س)   تهران وحید ابراهیمی ورکیانی
16 76 53 بهشت زهرا(س)   تهران هاشم ابراهیمیان تبریزی
9 6 27 بهشت زهرا(س)   تهران مهدی ابوزیدآبادی
            محمدصادق ابویی
            عباداله احمدی
            نورالدین احمدی عموقین
15 89 26 بهشت زهرا(س)   تهران غلامرضا اخباری
      بهشت زهرا(س)   تهران مهدی ادیب یزدی
9 111 53 بهشت زهرا(س)   تهران مجید ادیبی
ث 37 27 بهشت زهرا(س)   تهران محمد اسدی درباغی
17 87 29 بهشت زهرا(س)   تهران رضا اسلام زاده
      گلزار امام زاده محمد(س) حصارک کرج حسین اسماعیلی
4 8 53 بهشت زهرا(س)   تهران عبداله اسماعیلی
16 53 53 بهشت زهرا(س)   تهران حسین اسماعیلی جزن آبادی
34 94 26 بهشت زهرا(س)     رحیم اسمی
7 77 29 بهشت زهرا(س)   تهران میرعبداله اسکوئی
            محمدقاسم اشجع زاده
      گلزارشهدای سید فتح الله   ورامین محمدکاظم اشجع زاده
11 191 53 بهشت زهرا(س)   تهران اسماعیل اصغری ترکمان
18 39 29 بهشت زهرا(س)   تهران ناصر اطلس باف
16 2 53 بهشت زهرا(س)   تهران سیدعلی اعتصامی
7 64 53 بهشت زهرا(س)   تهران محمدرضا افتخاری
            امیر افشار
13 55 40 بهشت زهرا(س)   تهران علی افشار
5 77 55 بهشت زهرا(س)   تهران مجید افشاریان
9 109 53 بهشت زهرا(س)   تهران محمدرضا الفتی
            حسین الماسی
            حمید امامقلی
            مصطفی امامی
15 22 28 بهشت زهرا(س)   تهران محمدصادق امامی جزء
11 27 53 بهشت زهرا(س)   تهران بیت اله امکانی
6 84 28 بهشت زهرا(س)   تهران سعید امیرحسنی
            سیدا... امیری
27 24 26       محمد امیری کیا
      تکیه شهدا   اصفهان احمد امین الرعایا
10 129 40 بهشت زهرا(س)   تهران قاسم امینائی
  2 3 امام زاده علی اکبر(س) چیذر   تهران علی اصغر امینی
45 23 26 بهشت زهرا(س)   تهران علیرضا اکبرزاده شوقی
5 51 53 بهشت زهرا(س)   تهران حسین اکبری
ث 18 27 بهشت زهرا(س)   تهران محمد ایرانشاهی
            داریوش ایلکا
            ابراهیم بابایی
      گلزار شهدای یافت آباد چهاردانگه تهران علیرضا باجلان
6 9 27 بهشت زهرا(س)   تهران حسن بازدار
23 27 40 بهشت زهرا(س)   تهران غلامرضا باقری
22 11 50 بهشت زهرا(س)   تهران محسن برخورداری
الف 89 27 بهشت زهرا(س)   تهران سعید بهروزی
5 4 29 بهشت زهرا(س)   تهران علی بهری
      گلزار حسین رضا   ورامین علی اصغر بوربور
      امامزاده عبدالله(س) دمزآباد ورامین محمد بوربور
7 157 53 بهشت زهرا(س)   تهران مجتبی بی اقبال
            مهدی بیات
7 157 29 بهشت زهرا(س)   تهران کرمعلی بیک پور
            غلامرضا پارسنگ
ج 16 27 بهشت زهرا(س)   تهران امیر پازوکی
2مکرر 18 28 بهشت زهرا(س)   تهران محمدرضا پرتوی شبستری
5 91 53 بهشت زهرا(س)   تهران احمد پروندی
      گلزار شهدا یافت آباد   تهران تیمور پژوتن
            سیدعلی پوربخش
9 50 29 بهشت زهرا(س)   تهران جعفر پورراجی
2 96 26 بهشت زهرا(س)   تهران مجید پورعزیزی
            حسن پیامی
21 47 50 بهشت زهرا(س)   تهران حمید پیرحیاتی
8 43 50 بهشت زهرا(س)   تهران ابراهیم پیمان
            اصغر تاجیک
10 98 53 بهشت زهرا(س)   تهران علی اصفر تاجیک محمدیه
            رضا تاجیکیان
            رضا تخلفگانی
  6 1 امام زاده علی اکبر(س) چیذر   تهران محمد تهرانچی خیاط
            محمد توکلی جورابی
19 24 40 بهشت زهرا(س)   تهران احمد توکلی مشکله
            پرویز تیموری
1 79 28 بهشت زهرا(س)   تهران حمید تیموری
19 26 28 بهشت زهرا(س)   تهران محمد جزء مقیمیان
9 53 53 بهشت زهرا(س)   تهران نادر جعفرقلی
2 72 29 بهشت زهرا(س)   تهران علیرضا جعفری پناه
51 69 26 بهشت زهرا(س)   تهران داود جعفری نژاد نعیمی
15 80 53 بهشت زهرا(س)   تهران مختار جلیلی
10 45 29 بهشت زهرا(س)   تهران مسعود جوادی جعفرآبادی
1مکرر 45 21 بهشت زهرا(س)   تهران حسین جواهریان یزدی
  6 1 امام زاده علی اکبر(س) چیذر   تهران سیدبهروز جوزی
1 38 105 بهشت زهرا(س)   تهران محمدعلی چیتگران
16 17 27 بهشت زهرا(س)   تهران محمد حاتم خانی
            محمدرضا حاجی آقائی
12 15 50 بهشت زهرا(س)   تهران سعید حاجی بیگی
            محسن حاجی حسن
8 45 50 بهشت زهرا(س)   تهران منصور حاجی زاده
      شهید بی مزار     عباس حبیبی مقدم
6 67 29 بهشت زهرا(س)   تهران ابوالفضل حجاریان طاهری
            محمدرضا حسن زاده
            پیرعلی حسنی
            حسینقلی حسنی
868 15   گلزارعلی ابن جعفر(س)   قم محمد حسنی رستم آبادی
            کاظم حسین قربان
16 101 53 بهشت زهرا(س)   تهران جواد حسینقلیان
8 92 53 بهشت زهرا(س)   تهران سیدرضا حسینی
9 28 50 بهشت زهرا(س)   تهران صمد حسینی
17 133 53 بهشت زهرا(س)   تهران مسعود حسینی
13 117 53 بهشت زهرا(س)   تهران محمدحسین حشمتی
5 178 53 بهشت زهرا(س)   تهران محرم حقی آلوچلو
1 73 53 بهشت زهرا(س)   تهران علیرضا حلاجی
            حیدرنژاد حیدرآبادی
            جلال حیدری
4 29 53 بهشت زهرا(س)   تهران محمدعلی حیدری
23 8 40 بهشت زهرا(س)   تهران مرتضی حیدری
4 88 53 بهشت زهرا(س)   تهران رضا خاجی
16 133 29 بهشت زهرا(س)   تهران ابراهیم خانی
      گلزارشهدای مراء مراء دماوند محمد خانی
2 24 27 بهشت زهرا(س)   تهران مرتضی خجسته
15 64 29 بهشت زهرا(س)   تهران حمید خردپیشه
2 92 26 بهشت زهرا(س)   تهران محمد ناصر خردمند
13 7 50 بهشت زهرا(س)   تهران محمد خرسندمودب
9 1 29 بهشت زهرا(س)   تهران مجید خواجه افضلی
    2 گلزار امام زاده محمد(س) حصارک کرج ابراهیم خیارچی
14 65 50 بهشت زهرا(س)   تهران عظیم دانشورفضلی
6 78 26 بهشت زهرا(س)   تهران صفرعلی داودی
19 69 50 بهشت زهرا(س)   تهران رضا دخیلی بادی
12 33 40 بهشت زهرا(س)   تهران محمود درهوشت
    50 بهشت زهرا(س)   تهران مهدی دشتبان زاده
4 80 29 بهشت زهرا(س)   تهران ابوالفضل دلیر
14 98 40 بهشت زهرا(س)   تهران مجید دهقان
22 27 28 بهشت زهرا(س)   تهران علی دهقانی تفتی
      گلزار شهدا روستای دنبلید دنبلید طالقان صمد ذوقی
22 61 50 بهشت زهرا(س)   تهران جلیل ذکایی خیرآبادی
            سعید رادبار
    3 گلزار امام زاده محمد(س) حصارک کرج علی ربیعی
17 50 29       ارسلان رجب پور کتابی
            اکبر رجبی
      امام زاده قاسم(س)     ناصر رجبی
17 41 29 بهشت زهرا(س)   تهران سعید رجبی فاضل
1 45 29 بهشت زهرا(س)   تهران محمدتقی رجبی کبود چشمه
4 97 53 بهشت زهرا(س)   تهران فریدون رحیمی
            احمد رحیمی
12 80 29 بهشت زهرا(س)   تهران محمدناصر رحیمی
17 1 53 بهشت زهرا(س)   تهران داود رحیمی بافرانی
10 79 53 بهشت زهرا(س)   تهران حمید رحیمی کشه
10 13 27 بهشت زهرا(س)   تهران خدابخش رسول زاده بوکانی
7 64 50 بهشت زهرا(س)   تهران سعید رشیدی
5 164 53 بهشت زهرا(س)   تهران حسین رضا خان نجاد
            احمد رضائی
87 16 53 بهشت زهرا(س)   تهران مصطفی رضائی زاد
17 4 50 بهشت زهرا(س)   تهران هوشنگ رفیقایی
      گلزار امام زاده محمد(س) حصارک کرج محمد رهبرزارع
15 80 29 بهشت زهرا(س)   تهران عباس رهبری
8 26 24 بهشت زهرا(س)   تهران عبدالحمید رودباری
10 174 53 بهشت زهرا(س)   تهران عباس زال
15 22 27       صفر زغم
            علی زین العابدینی
14 39 28 بهشت زهرا(س)   تهران سیدمرتضی زینعلی
22 24 40 بهشت زهرا(س)   تهران غلامرضا سالاری
13 173 53 بهشت زهرا(س)   تهران علی اکبر سبیلی
ج 20 27 بهشت زهرا(س)   تهران سیدعلی سجادی
21 30 28 بهشت زهرا(س)   تهران سیدجواد سجادی مقدم
            حسین سراج
      گلزار شهدای جلیزجند جلیزجند فیروزکوه رجبعلی سراج
4 85 29 بهشت زهرا(س)   تهران محمدرضا سعادتی
8 165 53 بهشت زهرا(س)   تهران عبداله سعدی
      امام زاده سیدرضا(س) لاسجرد سمنان سعید سعیدی
              سلطانی
11 40 50 بهشت زهرا(س)   تهران مجید سلیمان زاده
            حسین سلیمی حصاری
18 33 29 بهشت زهرا(س)   تهران یوسف سهرابی
      گلزار شهدای سوته جین سوته جین رزن همدان ذبیح اله سکالو
            علی اکبر سیبی
19 106 44 بهشت زهرا(س)   تهران سیدفرج اله سیدعلیان
19 20 28 بهشت زهرا(س)   تهران امیرحسین سیفی
            یوسف شاهپوری
      بهشت زهرا(س)   تهران سیدابراهیم شاهمرادی زوار
8 36 50 بهشت زهرا(س)   تهران محمدعلی شاهی
10 133 29 بهشت زهرا(س)   تهران افشین شریف محسنی
      بهشت صالح   کرج-ورد آورد داود شریفی
            سعید شریفی
15 10 40 بهشت زهرا(س)   تهران امیر شریفی ازگمی
            احمد شریفی عسکری
            علی شفیعی
12 111 53 بهشت زهرا(س)   تهران فضل اله شفیعی نیا
16 87 53 بهشت زهرا(س)   تهران علی اصغر شمس
      گلزار امام زاده محمد(س) حصارک کرج قاسم شنکنی
19 65 50 بهشت زهرا(س)   تهران ثابت شهابی نشاط
19 67 50 بهشت زهرا(س)   تهران ثاقب شهابی نشاط
47 82 26 بهشت زهرا(س)   تهران جواد شهرابی
13 82 53 بهشت زهرا(س)   تهران مهدی شهرابی فراهانی
21 28 26 بهشت زهرا(س)   تهران سیدمحمد شکری
      گلستان حصار حصارک کرج اسماعیل شکوهی طرقی
            امیر شیخلر
          اراک رضا شیرمحمدی
15 128 53 بهشت زهرا(س)   تهران محمد صابری سهروفیروزان
      گلزار شهدای ناریان بالاطالقان ساوجبلاق حسین صابری
            محسن صادق گل
13 36 50 بهشت زهرا(س)   تهران آرش صادق نیت حقیقی
            محمدصادق صادقی دانبرانی
15 128 27 بهشت زهرا(س)   تهران ابراهیم صالح آبادی
1 12 27 بهشت زهرا(س)   تهران احمد صالح آبادی
24 37 50 بهشت زهرا(س)   تهران یوسف صالحی ملکشاهی
12 3 40 بهشت زهرا(س)   تهران داود صباغپور
            محمود صباغیان
8 40 53 بهشت زهرا(س)   تهران احمد صداقت جاوید
14 64 29 بهشت زهرا(س)   تهران امیر صفری
      گلزارشهدای زرجه بستان زرجه بستان قزوین رسول صفری
8 30 50 بهشت زهرا(س)   تهران امیرحسین صمدیار
      گلزارشهدای صفرخواجه صفرخواجه نظرآبادکرج محمد طالبی
1 30 53 بهشت زهرا(س)   تهران سیدمحمد طبائی
18 12 29 بهشت زهرا(س)   تهران سید موسی طباطبایی
      گلزار امام زاده محمد(س) حصارک کرج حیدر طرفه
            علی طریقتی
            علی طریقین
            علیرضا طلوعی
            مجید طهماسبی
      گلزارشهدای روستای گل زرد گل زردقلعه اراک - توره ولی اله طیبی
23 28 26 بهشت زهرا(س)   تهران محمد عباس کوهپایگانی
8 120 40 بهشت زهرا(س)   تهران نادر عباسی چناری
17 70 26 بهشت زهرا(س)   تهران سیدرضا عرب
13 103 40 بهشت زهرا(س)   تهران عباس عرب بارکده
            محسن عزیزمعماری
40 88 26       سعید عزیزی
2 35 50 بهشت زهرا(س)   تهران اصغر عشاقی
      گلزار شهدای غریبان غریبان اردبیل میراکبر عظیم زاده موسوی
11 12 40 بهشت زهرا(س)   تهران سیدمحمد عظیمی
14 52 40 بهشت زهرا(س)   تهران یعقوبعلی عظیمی
            حسن علی حسنی
10 51 29 بهشت زهرا(س)   تهران حسین عنایتی
17 90 53 بهشت زهرا(س)   تهران حمیدرضا عیسوی
16 18 29 بهشت زهرا(س)   تهران محمد غفوری
    24       حسن غلامرضایی مقدم
1مکرر 53 28 بهشت زهرا(س)   تهران جعفر غنچه ها
              غیاثوند
      گلزارشهدای قروه قروه سنقر کلیایی بهزاد غیاثی
14 11 53 بهشت زهرا(س)   تهران حسن فاضلی
31 146 24 بهشت زهرا(س)   تهران رضا فاضلی
1 8 27 بهشت زهرا(س)   تهران کریم فاضلی
15 48 29 بهشت زهرا(س)   تهران سیدکاظم فاطمی
            رضا فاطمی فاضلی
5 153 53 بهشت زهرا(س)   تهران محسن فتاحی
  7 2 امام زاده علی اکبر(س) چیذر   تهران مسعود فتاحیه
            سبحان فتحی
51 85 26 بهشت زهرا(س)   تهران سعید فرشچی نصر
6 67 53 بهشت زهرا(س)   تهران محمدجواد فصیحی
            حسن قادری
4 53 29 بهشت زهرا(س)   تهران عباس قاسمی
5 101 29 بهشت زهرا(س)   تهران محسن قاسمی پویا
      بهشت فاطمیه(س)   قزوین حسین رضا قاسمی تبار
      گلزار شهدای سرخه   سمنان - سرخه محمد قاضی
8 9 27 بهشت زهرا(س)   تهران سید غلام حسین قاضی میرسعید
8 9 27 بهشت زهرا(س)   تهران سیدداود قاضی میرسعید
16 7 27 بهشت زهرا(س)   تهران محمود قدرت پناه
7 93 26 بهشت زهرا(س)   تهران عبداله قربانخانی
11 16 27 بهشت زهرا(س)   تهران علیرضا قربانخانی
3 42 40 بهشت زهرا(س)   تهران علی رضا قربانی
      صحن امام زاده جعفر(س) پیشوا ورامین محمدجواد قربانی
5 36 29 بهشت زهرا(س)   تهران سیدعلی اکبر قریشی
            سیدعلی قمصری
16 67 50 بهشت زهرا(س)   تهران امیرحسین قنبری
      گلزار شهدای تکاب   آذربایجان غربی -تکاب جواد قهرمانی
      گلزار امام زاده محمد(س) حصارک کرج علی گرشاسبی
6 25 28 بهشت زهرا(س)   تهران حسن گل گیرنوش آبادی
21 49 50 بهشت زهرا(س)   تهران رضا گل مکانی
21 23 40 بهشت زهرا(س)   تهران عباس گنجی دستجردی
43 81 26 بهشت زهرا(س)   تهران مهدی گیوه چی
      گلزار حسین رضا   ورامین اسحاق لک زایی
22 84 40 بهشت زهرا(س)   تهران محسن مجیری
            مرتضی محبی
      امام زاده علی اکبر(س) چیذر   تهران محمد محسنیان
1مکرر 26 24 بهشت زهرا(س)   تهران محسن محمدباقری
            لطیف محمدبیگی
9 46 50 بهشت زهرا(س)   تهران منصور محمدجعفر
582 3 4 گلزارعلی ابن جعفر(س)   قم حجت اله محمدرضایی
            بهزاد محمدی
            هادی محمدی
119 5 53 بهشت زهرا(س)   تهران علیرضا محمدی اشرف آبادی
            ناصر مختاری
5 108 29 بهشت زهرا(س)   تهران سیدمحسن مدنی
11 119 27 بهشت زهرا(س)   تهران عباسعلی مرادی
            مراد مرادی
6 116 53 بهشت زهرا(س)   تهران حمیدرضا مرتجی
6 117 53 بهشت زهرا(س)   تهران مصطفی مرتجی
50 88 26 بهشت زهرا(س)   تهران محمدحسین مردی ممقانی
10 89 44 بهشت زهرا(س)   تهران عباس مریخی شهریور
11 120 53 بهشت زهرا(س)   تهران محمد مستخدمین حسینی
14 73 53 بهشت زهرا(س)   تهران حبیب مطلب پورعلی شاهی
      گلزار حسین رضا   ورامین حمیدرضا معاف
2 90 53 بهشت زهرا(س)   تهران حشمت اله معتمدی
      گلزار شهدای شهرک هیو هیو کرج-هشتگرد صمد معدنی پور
      گلزار شهدای شهرک هیو هیو کرج-هشتگرد علی معدنی پور
13 29 40 بهشت زهرا(س)   تهران حسین معصومی
            علی اکبر معصومی
      امام زاده سیدرضا(س) لاسجرد سمنان اسماعیل معینیان
3 80 53 بهشت زهرا(س)   تهران علیرضا مفاخری
15 2 53 بهشت زهرا(س)   تهران احمد مقبلی نجات
14 8 29 بهشت زهرا(س)   تهران امیرحسین مقدم فر
      گلزار شهدای کهنک پیشوا - کهنک ورامین احمد ملک آبادی
11 80 27 بهشت زهرا(س)   تهران جواد ملک محمدی
            محمدرضا ممقانی
11 8 27 بهشت زهرا(س)   تهران حمید مهدوی ظفرقندی
16 27 26 بهشت زهرا(س)   تبریز سید امیر حسین موسوی
21 104 40 بهشت زهرا(س)   تهران مجید میرزاآقابابا
            حبیب میرزاپور
            محمدرضا میرزاگلی
3 70 53 بهشت زهرا(س)   تهران سیدمجتبی میرشریفی
      گلزار امام زاده محمد(س) حصارک کرج سیدفتح اله میرمجیدی
96 1 53 بهشت زهرا(س)   تهران حمیدرضا نادر شفیع
      گلزار شهدای سید فتح الله   ورامین مجتبی نافه
15 101 53 بهشت زهرا(س)   تهران گل بابا نظری
16 72 40       عباس نعمتی
            رضا نگهدار
14 119 53 بهشت زهرا(س)   تهران ابراهیم نوریان داراندیشی
1 6 27 بهشت زهرا(س)   تهران محمدرضا نیکخواه بهرامی
      امام زاده عبدالله کوهان کیلان رضا نیکونژاد
46 82 26 بهشت زهرا(س)   تهران سیدمصطفی هادیان زواره
      گلزار امام زاده محمد(س) حصارک کرج فتح اله هاشمی
17 20 28 بهشت زهرا(س)   تهران امیر هدایتی
4 121 53 بهشت زهرا(س)   تهران قاسم هدیه لو
6 62 29 بهشت زهرا(س)   تهران محمود همدانی
  5 2 امام زاده علی اکبر(س) چیذر   تهران ابراهیم وارثیان
17 111 53 بهشت زهرا(س)   تهران ابراهیم وطن دوست
7 38 53 بهشت زهرا(س)   تهران امیر وفایی باغبان
            اصغر کارگریان
13 79 26 بهشت زهرا(س)   تهران حسین کاشانی
23 13 28 بهشت زهرا(س)   تهران محسن کبریائی
1مکرر 50 21 بهشت زهرا(س)   تهران علی کرباسیان
4 47 40 بهشت زهرا(س)   تهران حسن کرشکی
20 39 50 بهشت زهرا(س)   تهران حمیدرضا کرک آبادی
            حسین کریمی
13 23 28 بهشت زهرا(س)   تهران محمد کریمی
            محمدعلی کریمی فخر
      گلزارشهدای قلعه رفیع روستای قلعه رفیع ملایر محمدعلی کمان کش
      مقبره شیخ کلینی خانلق حسن‌ آباد ابوالفضل کمیجانی
7 63 53 بهشت زهرا(س)   تهران احمد کوشکستانی
ث 34 27 بهشت زهرا(س)   تهران احمد یاوری
7 67 53 بهشت زهرا(س)   تهران علی یزدان پناه
18 34 29 بهشت زهرا(س)   تهران امیر مسعود یزدان شریف
            محمدمهدی یزدانی
            بهمن یعقوبی
            ابراهیم یوسفی
34 56 38 بهشت زهرا(س)   تهران محمد یوسفی واقف
  
نویسنده : امدادگر ; ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۸/۱٢/۸
تگ ها :

خاطرات

اگرمردجنگی بیا

سلام بسیجى

اولین شب

چلچله شهید

امدادگر! امدادگر

راننده آمبولانس

دوشکا همچنان طعمه مى جست

مادر و فرزند

نماز دلچسب

سید قرارش را با فرشته ها گذاشته بود
پیدا شدن‎ دست‎ نوشته‎ یکی‎ از شهدا

فرمانده قلبها

 دوقلوهای افسانه ای لشگر  غضب مقدس سردار 
 

روحیه خدمتگزاری

سلام بسیجى

اولین شب

چلچله شهید

امدادگر! امدادگر

راننده آمبولانس

دوشکا همچنان طعمه مى جست

مادر و فرزند

نماز دلچسب

سید قرارش را با فرشته ها گذاشته بود
پیدا شدن‎ دست‎ نوشته‎ یکی‎ از شهدا

فرمانده قلبها

 دوقلوهای افسانه ای لشگر  غضب مقدس سردار 
  
نویسنده : امدادگر ; ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٧/۱٢/۸
تگ ها :

دفاع مقدس

روزشماردفاع مقدس
 وجنگ آغازشد
 قطعنامه 598 شوراى امنیت سازمان ملل
 اصطلاحات وتعاریف متداول درفرهنگ بهداری دفاع مقدس
  
نویسنده : امدادگر ; ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۸
تگ ها :